Zelf je app bundels ondertekenen

Bijgewerkt op 24. mei 2023 door Jan Bunk

Een schattige humanoïde robot in blauw licht die een stapel papieren ondertekent in een grote fabriek, digitale kunst

Voor maximale veiligheid en flexibiliteit kunnen we onze zakelijke klanten ongetekende versies van hun Android app leveren, zodat ze die zelf kunnen ondertekenen.

Deze handleiding vereist enige technische vaardigheid om de nodige programma's te installeren en de opdrachtregel te gebruiken. Als het te ingewikkeld is, kunnen we de app ook regelmatig zelf tekenen en je daarna de sleutels sturen.

Vereisten

Sleutels genereren

Als je nog geen ondertekeningssleutels hebt, kun je ze als volgt genereren.

keytool -genkey -noprompt -v -keystore {key_file_name}.jks -storetype JKS -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 99999 -alias {key_alias} -dname "OU=IT, O={organization}" -storepass {storepass} -keypass {keypass}
 • key_file_name
  Voorbeeld: key0

  Je kunt een willekeurige naam voor het sleutelbestand gebruiken. Het heeft de voorkeur om voor de zekerheid alleen ASCII tekens en cijfers te gebruiken.

 • key_alias
  Voorbeeld: key0

  Je kunt iedere alias gebruiken, ik houd hem meestal eenvoudig door hem dezelfde naam te geven als het sleutelbestand. Het heeft de voorkeur om voor de zekerheid alleen ASCII tekens en cijfers te gebruiken.

 • organization
  Voorbeeld: webtoapp.design

  De naam van je bedrijf.

 • storepass
  Voorbeeld: LWRrjdrnXW1NSYzUDLHkaa5uCesmELE

  Een veilig wachtwoord voor je sleutelbewaarplaats.

 • keypass
  Voorbeeld: SYspVNgpUbintxdZrlKPx3vfYBvP7wd

  Een veilig wachtwoord voor je sleutel

Een niet-ondertekende app bundel ondertekenen

jarsigner -sigalg SHA256withRSA -digestalg SHA-256 -keystore {key_file_name}.jks -keypass {keypass} -storepass {storepass} {bundle_name}.aab {key_alias}

De meeste variabelen hier zijn van de vorige stap.

 • bundle_name
  Voorbeeld: app-release

  De bestandsnaam van je niet-ondertekende appbundel.

  Heb je je app bundel nog niet? Download je app bundel hier

Je kunt de handtekening verifiëren met het volgende commando. Je kunt de waarschuwing dat je een zelf-ondertekend certificaat gebruikte negeren.

jarsigner -verify {bundle_name}.aab

De app bundel uploaden

Je kunt gewoon doorgaan met de gewone Stappen voor het publiceren van apps in de Google Play Store.

Als je bij het app-upload onderdeel komt, upload je gewoon de appbundel die je net getekend hebt.

Gerelateerde artikelen


Afbeelding met tekst: houd je aan de exportvoorschriften

Export Compliance in de App Store & Play Store

Je moet op een aantal exportvoorschriften letten, want apps tellen als encryptiesoftware en app downloads tellen als het uitvoeren van de app uit de Verenigde Staten.

Een schattige humanoïde robot die een andere robot met open armen verwelkomt in zijn kantoor, digitale kunst

Ons toegang verlenen tot je Google Developer account voor ondersteuning

Ontwikkelaarsaccounts zijn nodig om je app te publiceren. Ontdek hoe je ons toegang kunt geven tot de jouwe, als je wilt dat we je ergens mee helpen.

Een humanoïde robot die een app aflevert bij Amazon, digitale kunst

Informatie invullen om je app in de Amazon's App Store te publiceren

Het publiceren van je Android app in de Amazon App Store is gratis en heel eenvoudig in vergelijking met het publiceren in de Google Play Store of Apple App Store.


Auteur Jan Bunk
Geschreven door
Jan Bunk

Hallo, ik ben Jan! Ik heb webtoapp.design opgericht in 2019 tijdens mijn studie informatica aan de universiteit. Sindsdien is er veel veranderd; niet alleen ben ik afgestudeerd, maar het is ook niet langer alleen ik die webtoapp.design runt. We zijn uitgegroeid tot een wereldwijd, volledig remote team en hebben veel ervaring opgedaan rondom app-ontwikkeling en app-publicatie. We hebben honderden apps gemaakt en gepubliceerd in de app stores, waar ze honderdduizenden keren zijn gedownload.