Algemene voorwaarden

Geplaatst op 23. februari 2022 door Jan Bunk


Algemene voorwaarden voor webtoapp.design, geëxploiteerd door Fusion Ridge Ventures Limited ("webtoapp.design")

1. Reikwijdte van de toepasselijkheid

1.1. webtoapp.design biedt software hulpmiddelen en diensten (software) aan voor het maken van mobiele applicaties (apps) op basis van bestaande websites.

1.2. De software wordt uitsluitend op basis van deze voorwaarden geleverd. De voorwaarden van de klant gelden alleen als webtoapp.design er uitdrukkelijk mee instemt.

1.3. Individuele overeenkomsten tussen webtoapp.design en de klant prevaleren boven deze voorwaarden.

2. Onderwerp van het contract

2.1. Klanten kunnen een mobiele app maken en extra functies kopen tegen betaling van een eenmalig bedrag of een abonnement.

2.2. Een handmatige aanpassing van de app is geen voorwerp van het contract. Indien er handmatige aanpassingen door webtoapp.design worden gedaan, gebeurt dat op basis van goodwill.

2.3. Het indienen van apps bij de Apple en Google app stores gebeurt door de klant zelf. Als de app wordt afgewezen, heeft de klant buiten zijn herroepingsrecht niet het recht terugbetaling van de betaalde vergoeding te eisen. Als de app van de klant wordt geweigerd, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van webtoapp.design met een verzoek om hulp.

3. Sluiting van het contract: herroepingsrecht

3.1. Het contract komt tot stand door middel van een bestelling door de klant en bevestiging door webtoapp.design.

3.2. Voor een bestelling door de klant is het nodig dat hij de in de dialoogvensters gevraagde informatie verstrekt. Door een betaling te doen aan webtoapp.design of de ‘Merchant of Record’, oftewel de registreerde handelaar, Paddle plaatst de klant een wettelijk bindende bestelling.

3.3. webtoapp.design aanvaardt de bestelling door een bericht per e-mail te sturen. webtoapp.design behoudt zich het recht voor bestellingen niet te aanvaarden als de website van de klant niet compatibel is met het app-creatieproces of als het vermoeden bestaat dat de website van de klant illegale inhoud heeft of schadelijk is voor andere personen.

3.4. Klanten hebben het recht om een contract binnen 14 dagen na het sluiten van het contract zonder opgaaf van redenen te herroepen. In dit geval krijgt de klant de betaalde vergoeding terugbetaald. Tegelijkertijd wordt de app gedeactiveerd en kan deze niet meer door de klant worden gebruikt.

3.5. Het bestelproces wordt afgehandeld door de firma Paddle als een zogenaamde ‘merchant of record’. De verwerking omvat betaling, facturering, klachten, terugbetalingen en verzoeken aan de klantenservice. De contractuele partner is webtoapp.design.

4. Functionele beschrijving

4.1. De software van webtoapp.design maakt het mogelijk automatisch een mobiele app te maken van een bestaande website. Voorwaarde is dat de website aan bepaalde technische eisen voldoet. Extra functies kunnen worden toegevoegd. Daartoe behoren bijvoorbeeld apps die met een wachtwoord beveiligd zijn.

4.2. De app maakt een verbinding met de servers van webtoapp.design als hij gestart wordt en start een query van bepaalde parameters. Verder kan de klant via de servers van webtoapp.design pushberichten naar app-gebruikers sturen. Zonder verbinding te maken met de servers van webtoapp.design kan de app slechts beperkt gebruikt worden en met een mogelijk verouderde configuratie.

4.3. Zodra de app gestart is, kan de inhoud van de website bekeken en gebruikt worden via een ingebouwde browser.

4.4. De klant is verplicht zelfstandig de gewenste functie van zijn app te controleren. Onverwachte functies of fouten in de app kunnen aan webtoapp.design gemeld worden. webtoapp.design is niet verplicht de functie van de app aan te passen. Als webtoapp.design het ongewenste gedrag aanpast of de aanpassing initieert (bv. door de onderhouder van het open source-project die het ongewenste gedrag veroorzaakt op de hoogte te stellen), gebeurt dit op basis van good will.

4.5. De app kan gebruikt worden door een beperkt aantal gebruikers, afhankelijk van het gekozen plan van de klant.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De op de webtoapp.design website vermelde prijzen zijn van toepassing. De prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Als de woon- of vestigingsplaats van de klant in het buitenland ligt, kan het zijn dat er geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht.

5.2. Apps kunnen gekocht worden middels een eenmalige betaling of een abonnement. De inbegrepen diensten kunnen variëren zoals beschreven op de webtoapp.design website.

5.3. Overschakelen van een abonnementsplan op een eenmalige betaling is mogelijk, maar betalingen tijdens de duur van het abonnement tellen niet mee voor de afbetaling van de eenmalige aankoop.

5.4. Na de opzegging van een abonnement wordt de app gedeactiveerd en mag hij niet meer gebruikt worden.

5.5. De prijs voor de app is inclusief de serverkosten, maar exclusief aanvullende diensten zoals het ontwikkelen van aangepaste functies. Deze moeten tegen een aparte vergoeding worden besteld.

5.6. De klant is verplicht de vergoeding vooraf te betalen. De app wordt pas verstrekt na ontvangst van de betaling. Als we een gratis proefperiode aanbieden, kan de app worden geleverd voordat de eerste betaling verschuldigd is.

5.7. We passen onze prijzen regelmatig aan de wisselkoersen aan. Als Europees bedrijf gebruiken we de Euro als basisvaluta. Als de valuta die je gebruikt om je abonnement te betalen aanzienlijk in waarde is gedaald of gestegen ten opzichte van de euro, kan de prijs van je abonnement stijgen of dalen.

6. Updates

6.1. Als de klant al een bestaande app van een andere aanbieder in een app store heeft, kan de met webtoapp.design gemaakte app als update in de app store worden aangeboden, mits de klant toegang verleent tot de benodigde handtekeningsleutels en ontwikkelaarsaccounts. Voor deze dienst wordt het aangegeven bedrag in rekening gebracht.

6.2. Updates van bepaalde instellingen, waarvoor geen update in de app store gemaakt hoeft te worden, kunnen door de klant op elk moment gratis uitgevoerd worden.

6.3. Updates waarvoor een update bij de app stores moet worden ingediend kunnen tegen betaling worden aangemaakt. Sommige abonnementsopties bevatten gratis updates.

6.4. Er is geen recht op aanpassing van de webtoapp.design software aan veranderde eisen voor besturingssystemen of veranderde richtlijnen van de beheerders van de app stores.

6.5. Om ervoor te zorgen dat webtoapp.design indien nodig updates voor een app kan maken, worden de sleutels die gebruikt worden om de app te ondertekenen door webtoapp.design opgeslagen. Webtoapp.design garandeert niet dat de sleutels permanent bewaard worden en raadt klanten aan de sleutels zelf te downloaden en op te slaan. Bij verlies van de sleutels kan de klant een reset aanvragen bij de app stores.

7. Copyright

7.1. De klant ontvangt de afgewerkte app in gecompileerde vorm. De gecompileerde app wordt geüpload naar het ontwikkelaarsaccount van de klant bij een app store operator. Als alternatief ontvangt de klant een link om de app te downloaden.

7.2. De klant krijgt het recht om de gemaakte app te gebruiken, te publiceren en tegen betaling of gratis aan derden voor gebruik aan te bieden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de overdracht van de broncode. Dit geldt niet voor open source software die niet door webtoapp.design werd gemaakt.

7.3. De klant mag alleen apps maken voor websites waarop hij de nodige rechten of gebruiksrechten heeft. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant toestemming aan webtoapp.design om de opgegeven website te gebruiken binnen het kader van de app.

8. Productdefecten

8.1. In geval van productgebreken heeft de klant de wettelijke garantierechten. Er is sprake van een productgebrek als de gemaakte app de website niet correct weergeeft en dit niet aan de website zelf te wijten is.

8.2. Garantie bestaat alleen voor gebreken aan het product die bestonden op het moment dat de app gemaakt werd. Bij gebreken als gevolg van latere veranderingen aan de website door de klant, is er geen aanspraak op garantie.

8.3. Er bestaat geen garantie voor beperkingen die zijn gepubliceerd in de lijst van bekende problemen.

9. Slotbepalingen

9.1. De Cypriotische wet is van toepassing.

9.2. De exclusieve plaats van jurisdictie is de statutaire zetel van webtoapp.design.