Villkor och bestämmelser

Postat den 23. februari 2022 av Jan Bunk


Regler och villkor för webtoapp.design, som drivs av Fusion Ridge Ventures Limited ("webtoapp.design")

1. Tillämpningsområde

1.1. webtoapp.design erbjuder programvaruverktyg och tjänster (programvara) för att skapa mobilapplikationer (appar) baserade på befintliga webbplatser.

1.2. Mjukvaran tillhandahålls uteslutande på basis av dessa villkor och bestämmelser. Kundens villkor gäller endast om webtoapp.design uttryckligen godkänner dem.

1.3. Individuella avtal mellan webtoapp.design och kunden ska ha företräde framför dessa villkor.

2. Avtalets ämne

2.1. Kunderna kan skapa en mobilapp och köpa ytterligare funktioner mot en engångsavgift eller en prenumeration.

2.2. En manuell justering av appen är inte föremål för avtalet. Om manuella justeringar görs av webtoapp.design ska detta ske på goodwillbasis.

2.3. Kunden ska själv skicka in appar till Apples och Googles appbutiker. Om appen avvisas har kunden inte rätt att kräva återbetalning av den betalda avgiften utanför sin ångerrätt. Om kundens app avvisas kan kunden kontakta webtoapp.design-supporten med en begäran om hjälp.

3. Ingående av avtal; ångerrätt

3.1. Avtalet ska ingås genom en beställning från kunden och bekräftelse från webtoapp.design.

3.2. En beställning från kunden förutsätter att denne lämnar den information som begärs i dialogrutorna. Genom att göra en betalning till webtoapp.design eller till den registrerade Paddle-handlaren gör kunden en juridiskt bindande beställning.

3.3. webtoapp.design accepterar beställningen genom att skicka ett meddelande via e-post. webtoapp.design förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningar om kundens webbplats inte är kompatibel med processen för skapande av appen eller om det misstänks att kundens webbplats har olagligt innehåll eller är skadlig för andra personer.

3.4. Kunden har rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts utan att ange några skäl. I detta fall kommer kunden att få tillbaka den betalda ersättningen. Samtidigt avaktiveras appen och får inte längre användas av kunden.

3.5. Beställningsprocessen hanteras av företaget Paddle som en så kallad registrerad handlare. Behandlingen omfattar betalning, fakturering, reklamationer, återbetalningar och kundtjänstförfrågningar. Avtalspartner är webtoapp.design.

4. Funktionsbeskrivning

4.1. Programvaran från webtoapp.design gör det möjligt att automatiskt skapa en mobilapp från en befintlig webbplats. Förutsättningen är att webbplatsen uppfyller vissa tekniska krav. Ytterligare funktioner kan läggas till. Till dessa hör till exempel appar som skyddar med lösenord.

4.2. Appen upprättar en anslutning till servrarna på webtoapp.design när den startas och startar en förfrågan med vissa parametrar. Dessutom kan kunden skicka push-meddelanden till appens användare via webtoapp.designs servrar. Utan att upprätta en anslutning till webtoapp.designs servrar kan appen endast användas i begränsad omfattning och med en eventuellt föråldrad konfiguration.

4.3. När appen har startats kan webbplatsens innehåll visas och användas via en inbyggd webbläsare.

4.4. Kunden är skyldig att självständigt kontrollera den önskade funktionen av sin app. Oväntade funktioner eller fel i appen kan rapporteras till webtoapp.design. webtoapp.design är inte skyldig att justera appens funktion. Om webtoapp.design justerar det oönskade beteendet eller initierar justeringen (t.ex. genom att meddela upprätthållaren av det open source-projekt som orsakar det oönskade beteendet) ska detta ske på goodwillbasis.

4.5. Appen kan användas av ett begränsat antal användare beroende på kundens valda plan.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som visas på webbplatsen webtoapp.design ska gälla. Priserna inkluderar den lagstadgade försäljningsskatten. Om kundens bostads- eller verksamhetsort är utomlands kan det eventuellt inte förekomma någon momsavgift.

5.2. Appar kan köpas med antingen en engångsbetalning eller genom en prenumeration. De inkluderade tjänsterna kan variera enligt beskrivningen på webbplatsen webtoapp.design.

5.3. Det är möjligt att byta från en prenumerationsplan till en engångsbetalning, men betalningar som görs under prenumerationens löptid räknas inte som betalning av engångsköpet.

5.4. Efter uppsägning av en prenumeration avaktiveras appen och kan inte längre användas.

5.5. I priset för appen ingår serverkostnaderna, men inte tilläggstjänster som t.ex. utveckling av anpassade funktioner. Dessa måste beställas mot en separat avgift.

5.6. Kunden är skyldig att betala avgiften i förväg. Appen tillhandahålls först efter att betalningen har mottagits. Om vi erbjuder en kostnadsfri testperiod kan appen tillhandahållas innan den första betalningen förfaller.

5.7. Vi anpassar regelbundet våra priser till valutakurserna. Som ett europeiskt företag använder vi euron som basvaluta. Om den valuta du använder för att betala din prenumeration har tappat eller ökat i värde mot euron kan priset på din prenumeration öka eller minska.

6. Uppdateringar

6.1. Om kunden redan har en befintlig app från en annan leverantör i en appbutik, kan appen som skapats med webtoapp.design erbjudas som en uppdatering i appbutiken, förutsatt att kunden ger tillgång till nödvändiga signaturnycklar och utvecklarkonton. Denna tjänst debiteras med det angivna beloppet.

6.2. Uppdateringar av vissa inställningar, för vilka ingen uppdatering behöver skapas i appbutiken, kan kunden när som helst göra kostnadsfritt.

6.3. Uppdateringar för vilka en uppdatering måste skickas till appbutikerna kan skapas mot en avgift. Vissa planer kan innehålla gratis uppdateringar.

6.4. Det finns ingen rätt till anpassning av webtoapp.design-programvaran till ändrade krav på operativsystem eller ändrade riktlinjer från appbutiksoperatörer.

6.5. För att säkerställa att webtoapp.design kan skapa uppdateringar för en app vid behov, lagras nycklarna som används för att signera appen av webtoapp.design. webtoapp.design garanterar inte att nycklarna lagras permanent och rekommenderar att kunderna hämtar och lagrar nycklarna själva. Vid förlust av nycklarna kan kunden begära en återställning från appbutikerna.

7. Upphovsrätt

7.1. Kunden ska få den färdiga appen i kompilerad form. Den kompilerade appen laddas upp till kundens utvecklarkonto hos en appbutiksoperatör. Alternativt får kunden en länk för att ladda ner appen.

7.2. Kunden får rätt att använda den skapade appen, publicera den och erbjuda den till tredje part mot betalning eller gratis. Det finns inget krav på överföring av källkoden. Detta gäller inte för programvara med öppen källkod som inte skapats av webtoapp.design.

7.3. Kunden får endast skapa appar för webbplatser för vilka han har nödvändiga rättigheter eller nyttjanderätter. Genom att göra en beställning godkänner kunden webtoapp.design att använda den angivna webbplatsen inom ramen för appen.

8. Produktfel

8.1. I händelse av produktfel har kunden de lagstadgade garantirättigheterna. Ett produktfel föreligger om den skapade appen inte visar webbplatsen korrekt och om detta inte beror på själva webbplatsen.

8.2. En garanti gäller endast för produktfel som finns vid tidpunkten för appens skapande. Om defekter beror på senare ändringar av webbplatsen som kunden gjort finns det inget garantianspråk.

8.3. Det finns ingen garanti för begränsningar som har publicerats i en lista över kända problem.

9. Slutliga bestämmelser

9.1. Cypriotisk lag skall tillämpas.

9.2. Den exklusiva platsen för jurisdiktion ska vara det registrerade kontoret för webtoapp.design.