Dokumentation för utvecklare

Här hittar du dokumentation om de avancerade funktionerna i din app som du kan komma åt via JavaScript eller API:et webtoapp.design. Om du inte vet hur man kodar själv kan din webbutvecklare hjälpa dig med integrationen.

Letar du efter våra guider för icke-utvecklare? Kolla in bloggen.

Hur man gör Använd avancerade OneSignal-funktioner

Här är några JavaScript-funktioner som gör att du kan dra nytta av avancerade OneSignal-funktioner.

Postat den 15. november 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Konfigurera din IAP-låsningsändpunkt

Den här guiden förklarar hur din URL för upplåsning av köp i appen ska ställas in.

Uppdaterad den 22. juni 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Konfigurera din webbplats för att använda köp i appen

Dokumentation om hur du konfigurerar din webbplats så att appanvändarna kan köpa innehåll med köp i appen.

Uppdaterad den 22. juni 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Öppna och stänga anpassade flikar

Vissa webbplatsfunktioner fungerar inte i den vanliga WebView som webtoapp.design-appar använder. Dessa funktioner kan användas i en anpassad flik i din app.

Uppdaterad den 18. maj 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Fråga efter enhetens lösenord

Här är en JavaScript-funktion som gör att du kan be användaren om lösenordet till enheten.

Postat den 23. mars 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Få fram användarens plats

Så här hanterar appen platsåtkomst och behörigheter.

Postat den 24. januari 2023 av Jan Bunk

App Hjälparskript

En javascript-fil med några användbara funktioner som hjälper dig att kommunicera med din app.

Uppdaterad den 27. december 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Hur man hämtar och ställer in appens menyalternativ

Dokumentation om de JavaScript-funktioner som gör att du kan ändra appens menyalternativ.

Postat den 11. december 2022 av Jan Bunk

Avancerad användning av push-notiser

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka anpassade push-notiser till enskilda användare av din app som skapats från din webbplats.

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk

Skicka push-notiser till alla appanvändare

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka push-notiser till alla användare av din app som skapats från din webbplats.

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk

Skicka push-notiser till en del av dina appanvändare

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka push-notiser till vissa användargrupper i din app.

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Testa dina push-notiser

Så här kan du testa dina API-anrop för push-notiser utan att skicka testmeddelanden till appanvändarna.

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Visa uppmaningen om behörighet för push-notifiering

Både Android och iOS kräver att du ber om tillstånd innan du skickar push-notiser. Så här visar du denna uppmaning med JavaScript.

Postat den 16. september 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Lyssna på och agera på appevents

Utvecklingsdokumentation om hur du kan lägga till JavaScript EventListeners som reagerar på händelser i din app.

Uppdaterad den 12. juli 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Konfigurera en anpassad slutpunkt för IAP-verifiering

En kort guide som beskriver de viktigaste stegen för att själv verifiera appens köp i appen.

Postat den 2. februari 2022 av Jan Bunk