Dokumentation för utvecklare

Här hittar du dokumentation om de avancerade funktionerna i din app som du kan komma åt via JavaScript eller API:et webtoapp.design. Om du inte vet hur man kodar själv kan din webbutvecklare hjälpa dig med integrationen.

Letar du efter våra guider för icke-utvecklare? Kolla in bloggen.

Skicka push-notiser till undergrupper av dina appanvändare

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka push-notiser till vissa användargrupper i din app.

Uppdaterad den 17. april 2024 av Jan Bunk

Så här gör du: Konfigurera en slutpunkt för IAP-verifiering

En kort guide som beskriver de viktigaste stegen för att verifiera din apps in app-köp och låsa upp innehållet.

Uppdaterad den 18. februari 2024 av Jan Bunk

Så här gör du: Konfigurera din webbplats för att använda köp i appen

Dokumentation om hur du konfigurerar din webbplats så att appanvändarna kan köpa innehåll med köp i appen.

Uppdaterad den 18. februari 2024 av Jan Bunk

Skicka push-notiser till enskilda användare

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka anpassade push-notiser till enskilda användare av din app som skapats från din webbplats.

Uppdaterad den 20. december 2023 av Jan Bunk

Skicka push-notiser till alla appanvändare

Dokumentation om hur du kan använda vårt API för push-notiser för att skicka push-notiser till alla användare av din app som skapats från din webbplats.

Uppdaterad den 20. december 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Använda appens felsökningskonsol

Så här kan du visa loggar, köra JavaScript och mycket mer med hjälp av appens utvecklarkonsol.

Postat den 12. december 2023 av Jan Bunk

Hur man gör Använd avancerade OneSignal-funktioner

Här är några JavaScript-funktioner som gör att du kan dra nytta av avancerade OneSignal-funktioner.

Postat den 15. november 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Öppna och stänga anpassade flikar

Vissa webbplatsfunktioner fungerar inte i den vanliga WebView som webtoapp.design-appar använder. Dessa funktioner kan användas i en anpassad flik i din app.

Uppdaterad den 18. maj 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Fråga efter enhetens lösenord

Här är en JavaScript-funktion som gör att du kan be användaren om lösenordet till enheten.

Postat den 23. mars 2023 av Jan Bunk

Så här gör du: Få fram användarens plats

Så här hanterar appen platsåtkomst och behörigheter.

Postat den 24. januari 2023 av Jan Bunk

App Hjälparskript

En javascript-fil med några användbara funktioner som hjälper dig att kommunicera med din app.

Uppdaterad den 27. december 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Hur man hämtar och ställer in appens menyalternativ

Dokumentation om de JavaScript-funktioner som gör att du kan ändra appens menyalternativ.

Postat den 11. december 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Testa dina push-notiser

Så här kan du testa dina API-anrop för push-notiser utan att skicka testmeddelanden till appanvändarna.

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Visa uppmaningen om behörighet för push-notifiering

Både Android och iOS kräver att du ber om tillstånd innan du skickar push-notiser. Så här visar du denna uppmaning med JavaScript.

Postat den 16. september 2022 av Jan Bunk

Så här gör du: Lyssna på och agera på appevents

Utvecklingsdokumentation om hur du kan lägga till JavaScript EventListeners som reagerar på händelser i din app.

Uppdaterad den 12. juli 2022 av Jan Bunk