Så här gör du: Lyssna på och agera på appevents

Uppdaterad den 12. juli 2022 av Jan Bunk


Appen utlöser ett par händelser vid vissa tillfällen. I den här guiden går vi igenom vilka händelser som finns och hur du kan lyssna på dem.

Användning

Du kan lyssna på händelserna på samma sätt som de flesta andra JavaScript-händelser. Lägg helt enkelt till en EventListener till dokumentelementet så utlöses funktionen när händelsen inträffar.


<script>
    document.addEventListener("appPaused", function (e) {
        console.log("The app was paused!");
    });
</script>
    

Tillgängliga evenemangstyper

appPaused

Anropas när användaren avslutar appen, t.ex. genom att trycka på hemknappen eller stänga av enhetens skärm.

Andra orsaker som utlöser denna händelse:

appResumed

Motsatsen till appPaused. Anropas när användaren kommer tillbaka till appen, t.ex. genom att öppna den igen (efter att ha stängt den) eller genom att låsa upp sin enhet.

Andra orsaker som utlöser denna händelse:

customTabClosed

Utlöst när en anpassad flik stängs. Läs vår detaljerade guide om varför och hur du öppnar och stänger anpassade flikar här.