Så här gör du: Hur man hämtar och ställer in appens menyalternativ

Postat den 11. december 2022 av Jan Bunk


För vissa webbplatser kan det vara användbart att dynamiskt ändra apparnas menyalternativ. Det kan du göra med dessa JavaScript-funktioner.

Använda JavaScript-funktioner

Du kanske vill kolla in executeWhenAppReady()-funktionen i vårt hjälparskript för appen. Det säkerställer att din webbplats inte försöker interagera med appen innan den är klar eller när din webbplats laddas med en vanlig webbläsare (ReferenceError, function is not defined).

getMenuItems

Använd den här funktionen för att hämta en lista med objekt som representerar alla menyalternativ som för närvarande visas.


<script>
  try {
    // returns a list of objects representing the menu items
    let menuItems = (await getMenuItems())["menuItems"];
  }
  catch (e) {
    // Can occur if:
    // - the app couldn't connect to the native code. Should be very unlikely.
    console.log(e);
  }
</script>
  

setMenuItems

Använd den här funktionen för att ändra de menyalternativ som ska visas.


<script>
  try {
    // example for a menu item object
    let newMenuItem = {
      name: "Contact",
      action: {
        urlToRedirectTo: "https://webtoapp.design/contact",
        javascriptToExecute: null,
        elementToClickSelector: null,
        isFavoriteAction: false,
        isShareAction: false,
        isOpenExternallyAction: false,
        isSettingsAction: false
      },
      icon: null,
      children: []
    };

    // get the currently displayed menu items
    let allMenuItems = (await getMenuItems())["menuItems"];

    // add the new menu item to the list of menu items
    allMenuItems.push(newMenuItem);

    // display the list of menu items, including the new menu item
    await setMenuItems(allMenuItems);
  }
  catch (e) {
    // Can occur if:
    // - the app couldn't connect to the native code. Should be very unlikely.
    console.log(e);
  }
</script>
  

convertElementToMenuItem

Detta är en hjälpfunktion för att hämta ett objekt för ett menyalternativ som motsvarar att klicka på ett visst element, vanligtvis en länk eller en knapp.


<a href="https://webtoapp.design/" id="my-link">My Link</a>

<script>
  let myLinkElement = document.getElementById("my-link");

  let myMenuItem = convertElementToMenuItem(myLinkElement);
  /*
    The result will look something like this:
    {
      name: "My Link",
      action: {
        urlToRedirectTo: null,
        javascriptToExecute: null,
        elementToClickSelector: "#my-link",
        isFavoriteAction: false,
        isShareAction: false,
        isOpenExternallyAction: false,
        isSettingsAction: false
      },
      icon: null,
      children: []
    };

    or (depending on the app configuration)

    {
      name: "My Link",
      action: {
        urlToRedirectTo: "https://webtoapp.design/",
        javascriptToExecute: null,
        elementToClickSelector: null,
        isFavoriteAction: false,
        isShareAction: false,
        isOpenExternallyAction: false,
        isSettingsAction: false
      },
      icon: null,
      children: []
    };
  */
</script>
  

Översikt över push-notiser