Avancerad användning av push-notiser

Uppdaterad den 16. september 2022 av Jan Bunk


De funktioner som beskrivs på den här sidan kräver ett abonnemang som inkluderar push-notiser.

Det grundläggande konceptet för hur du kan skicka push-notiser till enskilda användare av din app är följande:

I den här guiden avser "användare" alltid en person som har ett användarkonto på din webbplats.
 1. Din användare John öppnar appen.
 2. Din webbplats anropar javascriptfunktionen getNotificationToken som returnerar appinstansens push-notifikationstoken.
 3. Din webbplats lagrar detta token (t.ex. i Johns post i din användardatabas).
 4. När du vill skicka ett meddelande till John anropar du webtoapp.design API:et med detta token och vi levererar meddelandet.

Använda Javascript-funktionen

Du kanske vill kolla in executeWhenAppReady()-funktionen i vårt hjälparskript för appen. Det säkerställer att din webbplats inte försöker interagera med appen innan den är klar eller när din webbplats laddas med en vanlig webbläsare (ReferenceError, function is not defined).

När du vill hämta en appinstans push-notifikationstoken anropar du helt enkelt funktionen getNotificationToken.


<script>
  try {
    var token = (await getNotificationToken())["token"];
  }
  catch (e) {
    // Can occur if:
    // - the app couldn't connect to the native code. Should be very unlikely.
    // - the app couldn't get the push notification token, maybe because of connection issues. Should be very unlikely.
    // - push notifications are not included in your current plan
    console.log(e);
  }
</script>
  

Saker att tänka på:

 • Token är en lång sträng, till exempel:
 • En användares token kan ändras,
  • när samma användare använder appen på en annan enhet
  • när appen avinstalleras och installeras på nytt
  • när appens data rensas
  Detta innebär att gamla anmälningstokens för en användare kanske inte längre är giltiga, så du bör lagra tokenerna regelbundet. Om du vill stödja samma användare som använder din app på flera enheter måste du lagra flera tokens för varje användare.
 • Håll push-notifikationstoken hemliga.

Skicka ett meddelande via webtoapp.design API:et

Hämta din appspecifika API-nyckel från din apps instrumentpanel.

Skicka din API-nyckel som en fråga i URL:en och förfrågningskroppen i JSON-format.

Översikt över push-notiser