Kända problem med våra appar

Uppdaterad den 24. januari 2023 av Jan Bunk


Bild med text: Kända problem med våra appar

Vårt mål är att förvandla din webbplats till en app på ett sätt som inte kräver några ändringar av webbplatsen från din sida. Tyvärr finns det vissa appfrågor som vi inte kan lösa för tillfället. Oftast handlar det om funktioner som de flesta webbläsare stöder, men som våra appar inte gör. Det innebär att om din webbplats är beroende av sådana funktioner kommer de inte att fungera i din app.

Problem med arbetslösningar

Dessa är problem som vi inte kan förbättra ytterligare för tillfället, men vi har en arbetslösning som fungerar för de flesta fall.

Visning av PDF-filer

Våra appar kan inte visa PDF-filer i appen. Vi kan inte lösa detta själva, utan måste vänta på att Google ska åtgärda det.

Under tiden har vi skapat en lösning. Du kan konfigurera ett reguljärt uttryck som matchar alla URL:er på din webbplats som ska öppnas i en extern app, t.ex. en PDF-läsare. De enda kraven för detta är att PDF-filen nås via en URL (och inte laddas via javascript eller liknande) och att den är tillgänglig utan att du behöver logga in på ett användarkonto eller liknande.

Om det bara handlar om några specifika webbadresser kan du till och med konfigurera dem utförligt utan att behöva skriva ett reguljärt uttryck.

Du kan konfigurera URL:er som ska öppnas utanför appen i navigeringsinställningarna.

Hämta filer

För närvarande kan våra appar inte ladda ner filer. För att lösa detta måste vi vänta på en ändring från Google.

Under tiden har vi skapat en arbetslösning. Du kan konfigurera ett reguljärt uttryck som matchar alla URL:er på din webbplats som ska öppnas i webbläsaren. Det enda kravet för detta är att de filer som ska laddas ner nås via en URL (och inte laddas via javascript eller liknande). Om filen endast kan laddas ner av inloggade användare måste användaren logga in i webbläsaren innan filen kan laddas ner.

Om det bara handlar om några specifika webbadresser kan du till och med konfigurera dem utförligt utan att behöva skriva ett reguljärt uttryck.

Du kan konfigurera URL:er som ska öppnas utanför appen i navigeringsinställningarna.

Tredje part logins

Det finns två problem med så kallade sociala inloggningsfunktioner (inloggning med Google, Facebook osv.).

  • Apple tvingar dig att erbjuda en funktion "Logga in med Apple" om du också erbjuder andra inloggningsalternativ från annan tredje part.
  • Google och Facebook (och kanske andra inloggningsalternativ från tredje part) inaktiverar sina inloggningsfunktioner i WebViews. WebView är den inbäddade webbläsaren i din app som visar din webbplats.

Den enklaste lösningen på båda dessa problem är att ta bort/dölja undan inloggningsalternativen för tredje part från din app. Vi kan göra det åt dig utan att du behöver ta bort dem från din webbplats.

Ett alternativ, om dessa inloggningsalternativ är viktiga för dig, så kan du också integrera Login med Apple och använda vår arbetslösning för anpassade flikar för att få inloggningar från tredje part att fungera.

Relaterade artiklar


Bild med text: Skillnad mellan webbplats- och appfrågor

Skillnad mellan webbplats- och appfrågor

Det kan vara svårt att klassificera vad ett problem som uppstår i din app beror på. I den här guiden diskuterar vi olika metoder för att ta reda på exakt detta.

Bild med text: Uppdatera din befintliga app

Hur vi kan publicera din nya app som en uppdatering

Om du redan har en app men vill byta till en app från webtoapp.design är det klokt att publicera den nya appen som en uppdatering av din befintliga app. På så sätt får dina befintliga användare automatiskt den nya appen som en uppdatering, utan att manuellt behöva söka och ladda ner den.

Bild med text: Testning av din Android-app

Testa din Android-app innan du publicerar den

Här är en snabbguide om hur du installerar en Android-app innan du publicerar den i Google Play Store eller en annan Android-appbutik.


Författare Jan Bunk
Skrivet av
Jan Bunk

Hej, jag heter Jan! Jag skapade webtoapp.design 2019 när jag studerade datavetenskap på universitetet. Mycket har förändrats sedan dess - inte bara har jag tagit examen, utan det är också inte längre bara jag som driver webtoapp.design. Vi har vuxit till ett globalt, helt fjärrstyrt team och har samlat massor av erfarenhet kring apputveckling och apppublicering. Vi har skapat och publicerat hundratals appar i appbutikerna, där de har laddats ner hundratusentals gånger.