Skapa en app i Google Play-konsolen

Uppdaterad den 28. juli 2023 av Jan Bunk


En söt humanoid robot som håller ett skrivbord i ett ljust kontor, digital konst
Du är inte inloggad. Den här guiden kan endast fyllas i om du har omvandlade din webbplats till en app med webtoapp.design.
Denna guide är en del av appens publiceringsprocess. Du bör endast fylla i den när du uppmanas till det i tidslinje för publicering av appar.

Öppna Google Play Console

Klicka på "Skapa app"

Klicka på

Ange ett namn för appen.

Ange ett namn för appen.

Välj huvudspråket på din webbplats som standardspråk.

Välj huvudspråket på din webbplats som standardspråk.

Välj "App" om din webbplats inte är ett spel.

Välj

Bestäm om det ska vara gratis eller kostsamt att ladda ner appen.

Bestäm om det ska vara gratis eller kostsamt att ladda ner appen.

Bocka i kryssrutorna för att godkänna policyerna för utvecklarprogrammet och Play App Signing samt USA:s exportlagar. Mer information om efterlevnad av exportregler

Bocka i kryssrutorna för att godkänna policyerna för utvecklarprogrammet och Play App Signing samt USA:s exportlagar.

Klicka på "Skapa app" längst ner till höger.

Klicka på

Scrolla ner en bit till installationsavsnittet och klicka på "Visa uppgifter". Kontrollera att du tittar på installationsavsnittet och inte på något av avsnitten för testning eller utgivning.

En skärmdump av de uppgifter du bör se.

Gå nu igenom varje uppgift en efter en. Här är några tips och förklaringar för varje uppgift:

Var alltid så detaljerad som möjligt! Det ökar avsevärt chanserna att din ansökan blir godkänd.
 • Integritetspolicy
  • Ange bara länken till din webbplats sekretesspolicy.
  • När du har sparat ett steg kan du återgå till översikten med de återstående uppgifterna genom att klicka på en av knapparna i instrumentpanelen högst upp på sidan.

   En skärmdump av knapparna som leder tillbaka till instrumentpanelen.
 • Tillgång till appen
  • Om delar av din app inte kan användas utan att du loggar in på ett användarkonto kan du ge appgranskarna ett testkonto. Om du har konfigurerat din app så att den är lösenordsskyddad måste du också ge dem lösenordet. Du kan ändra dessa lösenord efter att appen har granskats.
 • Annonser
  • Vi lägger inte till några annonser i appen, men om din webbplats visar annonser kommer de att visas i appen också. Om din webbplats visar annonser väljer du "Ja, min app innehåller annonser".
 • Innehållsklassificering
  • Du kommer att behöva fylla i ett frågeformulär som handlar om innehållet i din app. Svara alltid sanningsenligt för att undvika problem senare.
  • Om du inte kan klicka på knappen "Next" (nästa) kan du behöva klicka på knappen "Save" (spara) först. En skärmdump av spar-knappen som är gömd i punktmenyn.
 • Målgrupp
  • Välj den typiska användarens ålder. Detta är oberoende av innehållsklassificeringen: Om appen till exempel är avsedd för din webbplats om VVS-arbeten, välj "18 år och äldre" eftersom det förmodligen är din vanliga kunds ålder. Din innehållsklassificering kan fortfarande vara "Lämplig för alla åldrar" eftersom din app inte innehåller något innehåll som är skadligt för barn.
  • Om din målgrupp är yngre kan du behöva fylla i ytterligare information.
 • Nyhetsapp
  • Policyn för detta är inte särskilt tydlig, men enligt vad jag har förstått gäller detta främst allmänna nyhetsappar/webbplatser. Bloggar om ett visst ämne betraktas förmodligen inte som en "nyhetsapp".
  • Om din app är en nyhetsapp ska du följa riktlinjerna och ge nödvändig information: Policy för nyhetsappen
 • COVID 19 appar
  • Välj om din app är relaterad till COVID 19. Om så är fallet kan du behöva lämna ytterligare information och bevisa att du har de nödvändiga tillstånden från de lokala myndigheterna.
 • Datasäkerhet
  • Samlar eller delar din app in eller delar någon av de obligatoriska användardatatyperna? Ja
  • Är alla användardata som samlas in av din app krypterade under överföringen? Ja
  • Välj hur användare kan logga in på din webbplats/app. Att logga in med e-post kan också betraktas som ett användarnamn.
  • Lägg till en länk till din webbplats där användarna kan radera sitt konto. Det behöver inte vara automatiskt att radera kontot, utan det går bra med ett formulär för att begära att kontot raderas (och att du raderar uppgifterna manuellt). Om du använder vår funktion för att ta bort konton i din app kan du välja "Ja" och ange "URL för att ta bort data" från din kontrollpanel.
  • Välj alla datatyper som din webbplats samlar in eller delar med andra tjänster (t.ex. betalningsleverantörer). Uppgifter från dessa avsnitt är de vanligaste:
   • Personlig information
   • Finansiell information (om användarna kan betala för saker på din webbplats)
   • Foton och videor (om användarna kan ladda upp foton eller videor till din webbplats)
   • Appaktivitet (om du använder analysprogram på din webbplats ska du kryssa för "Sidvisningar och tryckningar i appen").
   • Appinformation och prestanda (kryssa ALLTID för "Crash logs", eftersom vi samlar in dessa. Din programvara för webbplatsanalys kan också samla in prestandadata och i så fall måste du kryssa i "Diagnostics").
  • Därefter måste du gå igenom varje typ av data som du samlat in och ge mer information om den.
   • Samlas uppgifterna in? Du måste alltid bocka i den här rutan.
   • Delas uppgifterna med andra? Bocka bara i detta om uppgifterna delas med en tredje part. Du behöver inte heller bocka i den här rutan om något av följande villkor gäller:
    • du delar uppgifterna med en tjänsteleverantör som bara bearbetar uppgifterna åt dig.
    • användaren tar initiativ till datadelning.
    • det är mycket tydligt för användaren att de delar uppgifterna med en tredje part.
    • uppgifterna har anonymiserats fullständigt, vilket ofta är fallet med analysdata.
    Dessa undantag bör vanligtvis gälla de finansiella uppgifter som dina användare anger när de använder en betaltjänst som PayPal för att köpa något från din webbplats.
   • Behandlas dessa uppgifter på ett flyktigt sätt? Du kan klicka på "Ja" om du bara använder uppgifterna en gång och inte lagrar dem. Om du lagrar uppgifterna under en längre tid ska du klicka på "Nej".
   • Är det nödvändigt att samla in den här typen av uppgifter eller kan appen användas även utan det? Tänk på dina cookie-popups - dessa gör det vanligtvis möjligt för användaren att använda appen/webbplatsen utan att analysdata samlas in.
   • Slutligen, väljer du vad uppgifterna ska användas till.
  • För kraschloggar väljer du bara "insamlad" (uppgifterna räknas inte som "delade" eftersom de är anonymiserade). Välj att kraschdata inte behandlas efemärt (endast medan de finns i minnet). Om din app inte använder layouten "Just Website" väljer du att det är frivilligt eftersom kraschrapportering kan inaktiveras i appinställningarna. Välj "Analytics" som orsak till datainsamlingen.
 • Myndighetsappar
  • Välj om din app/webbplats är utvecklad av eller för en myndighet.
 • App-kategori och kontaktuppgifter
  • Välj den kategori som passar bäst för din app/webbplats.
  • Lägg också till en e-postadress för kontaktpersoner. Denna e-postadress kommer att vara offentlig.
 • Listning i App Store

Om det inte finns någon uppgift på huvudsidan klickar du på "App-innehåll" längst ner i sidomenyn och börjar sedan frågeformuläret för reklam-ID.

Om det inte finns någon uppgift på huvudsidan klickar du på

Välj "Nej" i frågeformuläret, eftersom appen inte använder reklam-ID.

Välj "Nej" även om det finns annonser på din webbplats. De behöver inte Androids annonserings-ID och de har ändå inte tillgång till det. Om du svarar "Ja" här kommer du att få ett fel senare.

Relaterade artiklar


En söt humanoid robot som registrerar ett konto på ett stort företags huvudkontor, digital konst

Skapa ett Google Developer-konto för att publicera din app

Du behöver ett Google Developer-konto för att publicera din app i Google Play Store. Läs mer om hur du skapar ett här.

En söt humanoid robot som överlämnar ett paket med blått sken, digital konst

Så här skickar du din app till Google för granskning

En guide om hur du skapar en utgåva och skickar in den för granskning i Google Play Console.

En söt humanoid robot som överlämnar ett paket med blått sken, digital konst

Så här skickar du din appuppdatering till Google för granskning

En guide om hur du skapar en utgåva för din appuppdatering och skickar in den för granskning i Google Play Console.


Författare Jan Bunk
Skrivet av
Jan Bunk

Hej, jag heter Jan! Jag skapade webtoapp.design 2019 när jag studerade datavetenskap på universitetet. Mycket har förändrats sedan dess - inte bara har jag tagit examen, utan det är också inte längre bara jag som driver webtoapp.design. Vi har vuxit till ett globalt, helt fjärrstyrt team och har samlat massor av erfarenhet kring apputveckling och apppublicering. Vi har skapat och publicerat hundratals appar i appbutikerna, där de har laddats ner hundratusentals gånger.